Khảo sát thị trường Nhật Bản


Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình khảo sát thị trường theo yêu cầu của quý khách.

Hiện tại quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và đã bước sang giai đoạn mới về chất và đi vào chiều sâu. Do đó,chúng tôi muốn tạo nhiều cơ hội giao lưu giữa các công ty Việt - Nhật.  

 

・Tham gia triển lãm được tổ chức tại Nhật Bản.

・Đi tham quan các trường đại học Nhật Bản

・Đi tham quan các công ty Nhật Bản hay các nhà máy Nhật Bản trong các lĩnh vực.  

・Tìm đối tác Nhật                

    v.v... 

 

Lịch các buổi triển lãm thương mại tại Nhật Bản


 

 

 

Đang chuẩn bị....

 

 

 

 <Trình tự>

 

1. Quý khách gửi email cho chúng tôi.

2. Chúng tôi sắp xếp lịch theo yêu cầu của quý khách và báo giá.

3. Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi lịch trình, vui lòng thông báo, để chúng tôi sắp xếp lại và thông báo về giá cả.

4. Chúng tôi sẽ gửi lịch trình để quý khách chuẩn bị sang Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.